افست

دستگاه ورق تاکن 5/4 ورقی مدل AF-762KLSاین دستگاه با طراحی ویژه خود به همراه سیستمدسته کن فرم و تسمه کش عرضه می گردد.سرعت فوق العاده زیاد این دستگاه،آن را بعنوانمناسب ترین انتخاب جهت چاپخانه های کتابمعرفی می نماید.
 دانلود کاتالوگ
دستگاه ورق تاکن 5/4 ورقی سری AFC-74دستگاههای ورق تاکن 5/4 ورقی هوریزون درمدل های مختلف بر اساس نیاز و سفارش مشتریان باپیکربندی های متنوع و سیستم های تغذیه کاغذ مختلف عرضه می گردند.
دانلود کاتالوگ
 ویدئوی دستگاه ورق تاکن AFC-746
مشاهده ویدئوی بیشتر در کانال آپارات بهامین پویا
ویدئوی دستگاهAFC-746S+RFU74A
مشاهده ویدئوی بیشتر در کانال آپارات بهامین پویا
دستگاه ورق تاکن مدل AFC-492 این دستگاه مجهز به دو شانه و یک شمشیربوده وجهت کارکرد مداوم و سنگین طراحی شده است درسایز B3
. دانلود کاتالوگ
دستگاه ورق تاکن دو ورقی سری AFC-56   دستگاههای ورق تاکن دو ورقی هوریزون درمدل های مختلف بر اساس نیاز و سفارش مشتریانبا پیکربندی های متنوع و سیستم های تغذیه کاغذ مختلف عرضه می گردند.
دانلود کاتالوگ
ویدئوی دستگاه ورق تاکن AFC-566F
دستگاه ورق تاکن مدل PF-40,40Lاین دستگاه با سیستم تغذیه بادی و مجهز به دو شانهبا تنظیمات بسیار آسان و سریع مناسب هر چاپخانهمی باشد.
دانلود کاتالوگ فارسی
ویدئوی ماشین
دستگاه ورق تاکن مدل AF-406T6Aاین دستگاه که مجهز به شش شانه دربخش اول و شش شانه دیگر در بخش دوم می باشد.بمنظور استفاده در موارد خاص مانند بروشورهایداروئی مورد استفاده قرار میگیرد.
 دانلود کاتالوگ
ویدئوی ماشین