دیجیتال

 

دستگاه برش مدل PC-45SC* دستگاه برش الکتریکی مجهز به در پوش محافظ* حداکثر عرض برش : 446 میلیمتر* حداکثر ضخامت برش : 70 میلیمتر

 دانلود کاتالوگ فارسی

 

دستگاه برش رومیزی مدل PC-P43* دستگاه برش الکتریکی مجهز به در پوش محافظ* حداکثر عرض برش : 434 میلیمتر* حداکثر ضخامت برش : 23 میلیمتر

 دانلود کاتالوگ
 ویدئوی ماشین

 

دستگاه برش مدل PC-64IISC* دستگاه برش برقی مناسب برای حجم کار پائیندر چاپخانه های درون سازمانی و یا دفاتر فنیچاپ و تکثیر* حداکثر عرض برش : 640 میلیمتر* حداکثر ضخامت برش : 70 میلیمتر

 دانلود کاتالوگ فارسی

 

دستگاه برش تمام اتوماتیک مدل APC-61IISB* دستگاه برش هیدرولیکی قابل برنامه ریزی بادقت زیاد و توان کاری بالا* حداکثر عرض برش : 610 میلیمتر* حداکثر ضخامت برش : 100 میلیمتر

 دانلود کاتالوگ

 دستگاه برش سه طرف بر مدل HT-30C* دستگاه برش سه طرف بر تک تیغه روباتیک* قابلیت تنظیم برای هر جلد کتاب* مناسب برای پروژه کتاب براساس تقاضا

 دانلود کاتالوگ

ویدئوی ماشین برش HT-30

 

دستگاه برش سه طرف بر مدل HT-1000V* دستگاه برش سه طرف بر تمام اتوماتیک* قابلیت تنظیم برای هر جلد کتاب* مناسب برای پروژه کتاب براساس تقاضا

  دانلود کاتالوگ